En praktisk väg till platsoberoende

En del av upprinnelsen till Smond är boken E-handel för en digital nomad som släpptes i början av 2019. Boken sammanfattar erfarenheter som jag dragit på mig under flera år av att starta och driva e-handel vid sidan om annan sysselsättning.

Digital nomad

Konceptet digital nomad går ut på att det numera är möjligt att arbeta varifrån i världen som helst och inte vara fysiskt knuten till en specifik plats. Många som lever som digitala nomader kombinera sitt platsoberoende liv med att utforska världen och upptäcka nya platser. Andra har hittat sitt drömhus någonstans på landsbygden och vill inte behöva ägna sina dagar åt pendling och köer för att komma till och från jobbet.

E-handel för en digital nomad

Att driva sin egen e-handel är en fördelaktig sysselsättning som digital nomad, både som huvudsyssla och som komplement till andra intäkter. Det är dock viktigt att tänka igenom hur företaget struktureras, så att det inte byggs in flaskhalsar som knyter dig som ägare till en specifik plats eller får dig att fastna i manuella rutiner. Boken tar upp bland annat dessa frågor och du hittar den på bland annat Adlibris, Amazon och Apple Books.

E-handelsbyrån Smond växte fram ur samma erfarenheter och kunskaper som boken.

Hör gärna av dig om du funderar på hur ditt företag kan bli platsoberonde!